تصمیم کم سابقه دولت برای بازار خودرو | دوشنبه دهم بهمن ماه،

تخفیف روز: تعرفه واردات در شرایطی که اقتصاد ایران آماده می شود که پس از چند سال، از نخستین خودروهای وارداتی جدید به کشور استقبال کند، حالا گمرک از کالا نیز داغ است.

در جدیدترین خبر رییس سازمان بورس درمورد سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: این موضوع جزییات زیادی دارد اما درحال مذاکره با شورای رقابت هستیم تا دستورالعملی که درحال اماده سازی آن هستند طبق کالاهایی باشد که در سال هامنبع

دولت در این روز از طرح ویژه خود به خریداران خودروهای خارجی رونمایی کرد، – شرایطی که قیمت خودروهای خارجی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و شرایط خرید خودرو در بازاری متنوع را تسهیل می کند که قطعا تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو خواهد داشت.

در ماه های گذشته، بحث های زیادی درباره آزادسازی دوباره واردات خودرو درگرفت و سرانجام با موافقت دستگاه های تصمیم ساز، مجوز واردات اولین گروه از خودروها صادر شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، پس از خروج آمریکا از برجام در بهار 1397، دولت وقت به منظور مدیریت هزینه های ارزی، واردات بیش از دو هزار قلم کالا را به کشور ممنوع کرد و در میان آنها، خودرو به عنوان یکی از اصلی ترین ممنوعه ها قرار گرفت.

دوشنبه دهم بهمن ماه، برای اقتصاد ایران روزی نسبتا آرام بود، بازارها تلاطم کمتری را تجربه کردند و هیاهوی روزهای گذشته به حداقل رسید.