ترفند عجیب سارقان برای سرقت خودرو | ایران خودرو هشدار داد


شهروندان و مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو، در هنگام فروش خودرو، به شیوه‌ها و شگردهای جدید سرقت توجه کرده تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.


ترفند عجیب سارقان برای سرقت خودرو | ایران خودرو هشدار دادمنبع