تردد بیش از 156 هزار دستگاه کامیون ترانزیتی از 5 پایانه مرزی کرمانشاه به عراق

وی تصریح کرد: تردد ثبت شده ناوگان سنگین در پایانه مرزی سومار 27 هزار و 740 دستگاه است که نسبت به سال گذشته در همین بازده زمانی افزایشی 5.

5 برابری داشته است.

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: در پایانه مرزی خسروی 42 هزار و 416 خودرو سنگین تردد کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال با تردد 28 هزار و 839 خودرو سنگین شاهد افزایش 47 درصدی هستیم.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس”، کرمی اظهار داشت: طی 6 ماهه نخست سال جاری 156 هزار و 281 خودرو سنگین در 5 پایانه مرزی استان کرمانشاه تردد کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 2.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در غرب ایران گفت: طی 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 156 هزار خودرو سنگین در پایانه های مرزی استان کرمانشاه تردد کرده اند.

5 درصدی داشته است.

وی در پایان، افزود: مجموع تردد ناوگان سنگین در پایانه های مرزی استان کرمانشاه بیش از 156 هزار خودرو سنگین بوده که تناژ جابجا شده 3 میلیون 82 هزار تن است که نسبت به 6 ماهه سال گذشته افزایشی 2 درصدی داشت است.

کلید واژه ها: استان کرمانشاه – پایانه مرزی – کرمانشاه – پایانه – خودرو سنگین – مرزی – تردد – حمل و نقل – صادرات کالاهای غیرنفتی – هزار – خودرو – استان – 6 ماهه نخست – سنگین – سنگین در – بیشترین – پایانه های مرزی – راهداری – مدیرکل راهداری – حمل و نقل کالا – اقتصادی ایران – 6 ماهه – ایران – مشابه – بین المللی – بزرگ ترین – صادر – کالا – جاده – نخستمنبع

کرمی گفت: در پایانه مرزی شیخ صله 22 هزار و 100 تردد و در پایانه مرزی شوشمی 13 هزار و 738 خودرو تردد کرده اند.

وی افزود: پایانه مرزی پرویزخان به عنوان بزرگ ترین شاهراه اقتصادی ایران به عراق است که بیشترین حجم صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان از این گذرگاه بین المللی صادر می شود و بیشترین تردد ناوگان حمل و نقل کالا با تردد 50 هزار و 387 خودرو مربوط در این پایانه مرزی صورت گرفته است.