تدوین آیین نامه قانون ساماندهی خودرو

به گزارش بازار، عبدالله توکلی لاهیجانی افزود: مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها در قانون ساماندهی خودرو پیش بینی شده بود تا به طور مثال مصرف سوخت بصورت سبدی باشد یا برای کیفیت، راهکارهایی ارائه شود و این موارد تمام صنعت را در برمی گیرند و پیچیدگی‌های خاص و ذینفعان مختلفی دارند که کار تدوین آیین نامه را دشوار می‌کرد ضمن اینکه باید از نظرات نخبگان در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کردیم.

وی ادامه داد: در قانون ساماندهی خودرو، ظرفیت‌های خوبی برای تغییر قوائد تولید و ایجاد جهش در صنعت خودرو پیش بینی شده است که با تصویب این آیین نامه‌ها در هیئت وزیران، تحول در صنعت خودرو رقم خواهد خورد و مباحثی نظیر افزایش میزان تولید، دستیابی به بازارهای صادراتی و رقابت پذیری صنعت خودرو مهیا می‌شود.

گفتنی است؛ براساس قانون ساماندهی خودرو، وزارت صمت سه ماه از زمان ابلاغ قانون فرصت داشت تا آیین نامه اجرایی ارتقاء کیفیت و کاهش مصرف سوخت را به هیئت وزیران تقدیم کند، اما ۲۱ شهریور ماه این فرصت سر رسید و همچنان این آیین نامه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نشده است.منبع