تدوین آیین نامه قانون ساماندهی خودرو

تدوین آیین نامه قانون ساماندهی خودرو

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: آیین نامه‌های قانون ساماندهی خودرو برای تغییر قوائد در زمینه افزایش کیفیت، خدمات پس از فروش و افزایش عمق ساخت داخل تدوین شده و در آستانه تقدیم به دولت است.منبع