تامین ۳۰ درصدی نیاز بازار به لاستیک خودرو‌های سنگین توسط تولیدکنندگان

 حمیدرضا عبدالمالکی عضو انجمن صنعت تایر ایران می گوید:  تولیدکنندگان داخلی ۳۰ درصد نیاز بازار به لاستیک خودروهای سنگین را تامین می کنند؛ نیاز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار حلقه در حوزه تایر سنگین داریم که نزدیک به ۴۰۰ هزار حلقه در داخل تولید می شود.

امسال ۷۷ درصد تورم نرخ مواد اولیه داشتیم که وزارت صمت ۳۰ درصد بیشتر افزایش نرخ نداد، پیشنهاد انجمن صنفی ۷۰ درصد افزایش بوده که موافقت با این افزایش قیمت نشده است.

تامین ۳۰ درصدی نیاز بازار به لاستیک خودرو‌های سنگین توسط تولیدکنندگانمنبع

عبدالمالکی گفت: مهم ترین چالش بحث قیمت گذاری دستوری است که این قیمت گذاری منجر به کاهش سود تولید کنندگان شده است. آنطور که فعالان صنف تایر می گویند در سال ۱۴۰۰ وزارت صمت بدون مشورت با این صنف‌‌, تایر را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.