تاخت و تاز خاور در مهر ماه


به گزارش صدای بورس، شرکت ایران خودرو دیزل طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۳۵,۷۴۴,۰۹۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

براساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ خاور مشخص شد؛ شرکت ایران خودرو دیزل طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۳۵,۷۴۴,۰۹۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳۱۶% افزایش داشته است.

«خاور» با سرمایه ثبت شده ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴۹,۸۴۳,۲۳۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱۹% رشد داشته است.

تاخت و تاز خاور در مهر ماه

منبع: کدال ۳۶۰منبع