تاثیر آزاد شدن خرید و فروش خودرو های ثبت نامی در بازار!

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع