بیشترین ارزش معاملات بورسی برای کدام شرکتهاست؟ | طی معاملات


طی معاملات امروز بازار سرمایه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، خودور و ساخت قطعات و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات و همچنین خودرو و ساخت قطعات، – بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، شاخص کل بورس امروز 4652 واحد دیگر کاهش یافت و در رقم یک میلیون و 652 هزار واحد ایستاد.

شاخص کل با معیار هم وزن هم 2018 واحد نزول کرد و تا رقم 519 هزار و 938 واحد کاهش یافت.

در این بازار 677 هزار معامله به ارزش 88 هزار و 97 میلیارد ریال انجام شد.

در بازار بورس 43 درصد نمادها مثبت و 57 درصد نیز منفی بودند و در این میان توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیست به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم امور زبا 25 واحد کاهش در رقم 21 هزار و 264 واحد ایستاد.

در این بازار 424هزار معامله به ارزش 61 هزار و 358میلیارد ریال انجام شد.

44 درصد نمادهای فرابورسی مثبت و 56 درصد نمادها منفی بودند.

پویا زرکان آق دره و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.منبع