بورس، بازار سوداگری خودرو را برچید

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع