بسته تشویقی برای صاحبان خودروهای فرسوده

کارشناسان تأکید می کنند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بالا بردن قیمت خرید خودروهای فرسوده باید از سوی سیاست گذار خودرویی در دستورکار قرار گیرد تا این اتفاق رقم بخورد.

 منبع اکوایران: کارشناسان ترغیب دارندگان خودروهای فرسوده به از رده خارج کردن خودروهای در اختیار خود را شاه کلید اسقاط خودرو می‌دانند.