برنامه تولید ۲۱۰ هزار دستگاه خودرو در سه ماهه پایانی سال

براساس این گزارش، خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تا ۲۱ آذرماه بیش از ۴۳۱ هزار دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری را به بازار عرضه کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۷ درصدی را نشان می دهد.

تعهدات این خودروساز در ۲۱ آذرماه سال گذشته ۲۸۴ هزار دستگاه بوده که در حال حاضر با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، با کاهش ۴۵ هزار دستگاهی به ۲۳۹ هزار دستگاه رسیده است.

این خودروساز به زودی و در پایان ۹ ماهه امسال، از مجموع تولیدات سال گذشته عبور خواهد کرد تا موفقیت دیگری را در شرایط سخت تحریم تولید به ثبت برساند.منبع

در همین حال با اجرای برنامه‌های متنوع فروش به ویژه فروش فوری و فوق‌العاده به دنبال افزایش عرضه به بازار و کوتاه کردن زمان تعهد به مشتریان است.

آبی پوشان جاده مخصوص، تولید ماهانه ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در سه ماهه پایانی امسال هدف‌گذاری کرده اند که بر همین اساس و تولید ۲۱۰ هزار دستگاهی در سه ماهه پایانی، به هدف تولید امسال نزدیک تر خواهند شد.

به گزارش ایکوپرس-گروه صنعتی ایران خودرو درصدد است تا تعهد به مشتریان را براساس تولید برنامه ریزی کند تا خودروها در زمان مقرر و بدون تاخیر به دست مشتریان برسد.

افزایش ۴۳ درصدی صدور فاکتور خودروها