برنامه بلندمدت ایران خودرو برای حضور در بازار روسیه/ صادرات هزار دستگاه آتامان

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع