برنامه افزایش قیمت روغن موتور برای سال آتی وجود ندارد| نیاز به واردات روغن نداریم

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع