بخش خصوصی خودروساز زیان ده نمی خرد!

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع