بحث داغ مخالفان و موافقان عرضه خودرو در بورس کالاوزارت صمت بورس کالا را به عنوان محل موقت فروش خودرو انتخاب کرده، زیرا فرآیندش شفاف است. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع