ببینید | مدیرعامل ایران خودرو: از واردات خودرو استقبال می کنیم


مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو در یک برنامه تلویزیونی گفت: باید واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت و افزایش کیفیت فراهم شود.

از طرف دیگر باید فشار قیمت گذاری دستوری از خودروسازان داخلی برداشته شود.

– ببینید مدیرعامل ایران خودرو: از واردات خودرو استقبال می کنیم” مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو در یک برنامه تلویزیونی گفت: باید واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت و افزایش کیفیت فراهم شود.

از طرف دیگر باید فشار قیمت گذاری دستوری از خودروسازان داخلی برداشته شود.

 
کلید واژه ها: مدیرعامل ایران خودرو – خودرو – واردات خودرو – ایران خودرو – مدیرعامل – قیمت گذاری دستوری – برنامه تلویزیونی – واردات – ایران – خودروسازان – قیمت گذاری – تلویزیونی – استقبال – برنامه – افزایش – کیفیت – داخلی – شرایط – رقابت – آزاد – قیمت – مهدی – کنیم – دیگر – فشارمنبع