ببینید | افزایش نفوذ ربات‌ها در زندگی انسان‌ها؛ ربات غول‌پیکر جایگزین کارگران ساختمانی

یک شرکت نوپا در ژاپن به نام «جینکی ایتای» موفق به ساخت یک ربات صنعتی انسان‌نمای غول‌پیکر شده که توسط عامل انسانی از راه دور کنترل می‌شود.منبع