با همکاری وزارتخانه های صمت و نفت، بورس به تعادل می رسد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع