بالاخره پراید کوتاه آمد / قیمت پراید ریخت

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع