باز شدن سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع