بازدهی صنایع بورسی در دی ماه/ رشد 30 درصدی شاخص صنعت ساخت محصولات فلزیدر دی ماه امسال شاخص کل بازار سرمایه رشد 12.9 درصدی داشت و شاخص کل هم وزن 18.1 درصد افزایش تراز تجربه کرد. رشد بیشتر شاخص هم وزن به نسبت شاخص کل در کنار صنایع صدر نشین بازدهی دی ماه؛ – نشان می دهد که در این ماه نیز مشابه آذر ماه، سهم های سبک بازار رشد قیمت بیشتری را تجربه کرده اند.
منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع