بازار خودرو قفل شد

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع