بازار خودرو سکته کرد/ خودرو گران خواهد شد؟با تداوم رکود در بازار خودرو نوسانات قیمتی در این بازار به حداقل رسیده است و تنها تعداد انگشت شماری از خودرو های موجود در بازار این نوسانات قیمتی را تجربه کردند. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع