بازار ایران دولت را چوپان دروغگو می داند!

به گزارش تحریریه، با آنکه در روزها و هفته های اخیر وزارت صمت بارها تاکید کرده که تعداد زیادی خودرو تا آخر سال وارد می شود، این مساله هیچ تاثیری در قیمت خودروهای خارجی در بازار نداشته است.

برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا در کانال یوتیوب سایت از VPN استفاده کنید.

برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا در کانال یوتیوب سایت از VPN استفاده کنید.

پایان/منبع