بازارهای موازی و دلالی؛ بلای جان تولید مسکن| مصالح و حقوق و دستمزد روند ساخت مسکن را دچار مشکل کرد

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی بازار سکه و ارز و خودرو و بازارهای دیگر به صورت خیلی ملتهب و با تکانه های شدید بالا می روند،باید هم انتظار افزایش قیمت مسکن را در کشور داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعا حوزه مسکن تاثیر پذیر از حوزه های دیگر هست ولی باید حوزه منفعت طلبی و دلالی را از بازار مسکن بگیریم وگرنه هر کاری کنیم مسکل مسکن حل نخواهد شد.منبع

وی با بیان اینکه ما به سالی یک میلیون مسکن در کشور نیاز داریم بیان کرد: در حال حاضر یک نیاز ۷ الی ۸ میلیونی به تولید مسکن در کشور داریم و این ارقام فاصله بین عرضه و تقاضای ما را مشخص می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عدم توجه به حوزه مسکن در دولت قبل بیان داشت: با این حال افزایش قیمت و تورم مصالح ساختمانی و حقوق و دستمزد نشان داد که ما روند ساخت مسکن در کشور را دچار مشکل کرده ایم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات کوتاه مدت در حوزه مسکن بیان کرد: ما نمی توانیم حوزه مسکن را نقطه ای نگاه کنیم چراکه این حوزه تاثیر پذیر از بازارهای موازی است.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به روند تولید مسکن در کشور بیان کرد: در حال حاضر ما یک بازار بیش از ۶ میلیونی مستاجرین در کشور داریم.