این خودرو 80 میلیون ارزان شدبررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از ریزش گسترده قیمت ها در این بازار در 24 ساعت گذشته است. – به گزارش زنهار: بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم ریزش قیمت ها در این بازار در 24 ساعت گذشته است، به طوری که در بین خودروهای پراید در این مدت کاهش قیمت 5 میلیون …
منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع