اگر آیین نامه واردات خودرو خلاف قانون مصوب مجلس باشد، می توانیم آن را باطل کنیم

روح الله عباسپور در گفت وگو با ایسنا، درباره آیین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، واردات را به تصویب رساند و انتظار داریم آیین نامه نوشته شده نیز اهداف قانون گذار را مد نظر قرار دهد و در چهارچوب قانون مصوب مجلس باشد، البته بنده هنوز این آیین نامه را مطالعه نکرده ام، اما اگر آیین نامه چهارچوب قانون مصوب مجلس را زیرپا بگذارد مجلس می تواند این آیین نامه را باطل کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هدف اصلی قانون گذار از تصویب قانون واردات خودرو افزایش کیفیت و حمایت از مصرف کننده بوده و آیین نامه واردات خودرو نیز باید در راستای تحقق این هدف باشد.

آیین نامه واردات خودرو نیز باید در چهارچوب قانون باشد در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در ادامه با تاکید بر اینکه واردات خودرو جزو ضرورت هاست، اظهار کرد: برای اینکه یک رقابتی در صنعت خودرو در راستای ارتقای کیفیت شکل بگیرد و شاهد کاهش قیمت تمام شده خودرو و حمایت از مصرف کننده باشیم، واردات خودرو ضروری است و هدف اصلی قانون گذار  از تصویب واردات خودرو همین موضوع است.

– 26 شهریور, 9:27سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هدف اصلی قانون گذار از تصویب قانون واردات خودرو افزایش کیفیت و حمایت از مصرف کننده بوده و آیین نامه واردات خودرو نیز باید در راستای تحقق این هدف باشد.

انتهای پیام
کلید واژه ها: واردات خودرو – آیین نامه – کمیسیون صنایع و معادن مجلس – واردات – کمیسیون صنایع و معادن – خودرو – حمایت از مصرف کننده – قانون – قانون گذار – کمیسیون صنایع – آیین – نامه – صنایع و معادن – تصویب قانون – مجلس – مصرف کننده – روح الله عباسپور – تصویب – کمیسیون – سخنگوی – افزایش – کیفیت – نوشته – صنایع – حمایت – شورای – معادن – خلاف قانون – ساماندهی – مصرفمنبع

عباسپور در پایان تاکید کرد: ما در سال 1386 قانون حمایت از مصرف کننده خودرو را به تصویب رساندیم و قانون جدیدی که در مجلس برای ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسیده است برای حمایت واقعی از مصرف کننده خودرو است.