اولین گواهینامه رانندگی تهران را چه کسی گرفت؟ | براساس آمار

قصه های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید کورس شوفری ایران در کاخ صاحبقرانیه اما نخستین گواهینامه رانندگی که در تهران صادر شد، در تاریخ 9 مرداد ماه سال 1308 شمسی به نام آقای سیف الله خان بود.

براساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حال حاضر در کشورمان حدود 37 میلیون وسیله نقلیه تردد می کنند و 51 میلیون نفر از جمعیت کشورمان گواهینامه رانندگی دارند.

ناصرخان با سمت سرکاردان فنی وارد نظمیه شد و آزمون رانندگی را برای اولین بار در تهران برگزار و گواهینامه صادر کرد.

این گواهینامه که در حال حاضر در کاخ موزه صاحبقرانیه نگهداری می شود، به 2 زبان فارسی و فرانسه و بر روی کاغذ A3 چاپ شده است.منبع

بر این اساس اولین فرد ایرانی که تصدیق نامه اتومبیل را گرفت، محمدناصرانشاء مشهور به ناصرخان انشاء بود که پس از گذراندن دوره فنی اتومبیل در آمریکا و آشنا شدن با نحوه آزمون فنی رانندگی و اخذ گواهینامه رانندگی به ایران بازگشت.

– اما اولین بار چه کسی در ایران و تهران به این موفقیت دست یافت و گواهینامه رانندگی گرفت؟ به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، اتومبیل از اواخر دوره قاجار وارد کشور و حدود سال های 1305 تا 1308 با افزایش ورود خودرو، صدور گواهینامه رانندگی نیز آغاز شد.