انتقاد معاون رییس جمهور از کیفیت خودروهای داخلیرییس سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت پایین خودروها را عامل از بین رفتن سرمایه و انرژی کشور دانست و گفت: اصل باید بر این باشد که قیمت بنزین لیتری بین 50 تا 100 هزار تومان و قیمت خودروهای باکیفیت وارداتی نهایت 100 میلیون تومان باشد تا اندکی شرایط زیست محیطی بهبود یابد. – علی سلاجقه …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع