النگدره ویترین بی حجابی یا مکان ورزش و طبیعت گردی/ کاهش ناهنجاری ها و رونق گردشگری ثمره ورود خودرو به النگدره!گروه استان های خبرگزاری دانشجو، علی عباسعلی؛* طی روز های اخیر پارک جنگلی النگدره گرگان به سر تیتر رسانه های گلستان، کشور و حتی رسانه های آن سوی آب قرار گرفته است. – النگدره ویترین بی حجابی یا مکان ورزش و طبیعت گردی/ کاهش ناهنجاری ها و رونق گردشگری ثمره ورود خودرو به …
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: ورزشیمنبع