افزایش 5 تا 10 میلیونی قیمت خودرو

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع