افزایش 5 تا 10 میلیونی قیمت خودرو | رییس اتحادیه دارندگان

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو از افزایش 5 تا 10 میلیونی قیمت خودرو داخلی نسبت به 2 هفته پیش خبر داد.


کلید واژه ها: قیمت خودرو – خودرو – افزایش – رییس اتحادیه – خودرو داخلی – قیمت – نمایشگاه – اتحادیه – داخلی – 2 هفته – رییس – هفتهمنبع