افزایش 4.5 درصدی تولید محصولات آلومینیومی مالیبل سایپا

دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع