افزایش کیفیت با ایجاد رقابت در بازار خودرونائب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: گام نخست در افزایش کیفیت خودرو، تحویل خودرو بدون هرگونه نقص فنی است. – ، فرشید شکر خدایی، با اشاره به عوامل موثر بر افزایش کیفیت خودروهای داخلی، افزود: حلقه گمشده در افزایش کیفیت خودرو، رقابت پذیری است؛ عوامل رقابت را در کشور حذف …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع