افزایش کارخانه های ساخت خودروی برقی | یک شرکت خودروساز ویتنامی


یک شرکت خودروساز ویتنامی به نام وین فست قراردادهایی با کردیت ایشوی سنگاپور و بانک سیتی گروپ امضا کرده تا حداقل 4 میلیارد دلار برای تأسیس کارخانه خودروهای برقی هزینه شود.


کلید واژه ها: کارخانه – شرکت خودروساز – خودروهای برقی – خودروی برقی – سیتی گروپ – خودروساز – برقی – سنگاپور – میلیارد – هزینه – تأسیس – امضا – شرکت – بانک – دلار – سیتی – ساختمنبع