افزایش نمایندگی ها و تعمیرگاه های فردا موتورزمحمدرضا آرین نژاد، در تشریح برنامه های خودرو سازی فردا موتورز از افزایش نمایندگی ها و تعمیرگاه های فرداموتورز در کشور، خبرداد و گفت: توسعه نمایندگی های گروه فرداموتورز ادامه داشته و به زودی تا 70 عاملیت در کل کشور خواهد. – فردای اقتصاد :مدیرمارکتینگ فرداموتورز در خصوص …
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع