افزایش قیمت کارخانه ای خودرو بین 30 تا 70 درصد در سال جدید صحت دارد؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع