افزایش ارزش پول ملی از مسیر رونق تولید| سیاست گذاری در حوزه تولید باید تغییر کند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع