افت یک درصدی خودروهای داخلی در بزنگاه برجام

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع