اغتشاش در خودروسازی و فروش خودرو! / منطقی، منطقی نیست!+ فیلم

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع