اعلام قیمت فروش کارخانه ای خودرو ها در نیمه دوم فروردیننایب رییس شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی قیمت کارخانه ای خودرو ها پاسخ داد: بازه 30 تا 70 درصدی دقیق نیست و تایید نمی شود. – نایب رییس شورای رقابت از اعلام قیمت فروش کارخانه ای خودرو ها در نیمه دوم فروردین سال آینده خبر داد و تاکید کرد که در سال جدید بازار خودرو …
منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع