اعتصاب بخش حمل و نقل عمومی در کرانه باختری فلسطین به خاطر گرانی سوخت

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به خاطر این اعتصاب، فعالیت اتوبوس‌ها و تاکسی‌های درون و برون‌شهری متوقف شده است.

النجار اظهار داشت: مطالبات رانندگان در ارائه یارانه دولتی در سایه افزایش پررنگ قیمت سوخت، تثبیت نرخ سوخت برای بخش حمل و نقل عمومی در 5 شِکل، اجازه دادن به بخش حمل و نقل در وارد کردن خودرو از رژیم صهیونیستی و ممانعت از اقدام خودروهای شخصی در سوار کردن شهروندان به جای تاکسی‌ها محدود می شود.

«عمر النجار»، نماینده سندیکای کارگران و رانندگان بخش حمل و نقل عمومی به العربی الجدید گفت:پایبندی به اعتصاب در همه شهرهای کرانه باختری فراتر از 90 درصد بوده است به خصوص که سندیکا قصد داشت اعتصاب را پیش از عید قربان برگزار کند اما به خاطر رعایت حل شهروندان به امروز موکول شد تا تشکیلات خودگردان فلسطین و وزارت حمل و نقل فرصت رسیدگی به مطالبات ما را داشته باشند.

متن کامل این خبر را در العربی الجدید ببینید.

خبر قبلیروایت تکان دهنده دختر ایزدی از تجربه هولناک با داعش
خبر بعدیهوای کرج در وضعیت ناسالم قرار گرفتمنبع شفقنا-اعتصاب گسترده سندیکای کارگران و رانندگان بخش حمل و نقل عمومی در اعتراض به افزایش مداوم قیمت سوخت و ممانعت از مسافرکشی خودروهای شخصی به مختل شدن فعالیت‌ها در شهرهای مختلف کرانه باختری منجر شد.