اظهارات وزیر صنعت درباره خودروهای فرسوده

وزیر صمت که امروز به مجلس رفته بود تا در جلسه کمیسیون صنایع و معادن شرکت کند بعد از شرکت در جلسه یاد شده با اشاره به پیشنهاد نمایندگان درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گفت براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری چهار خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده باید اسقاط شود که این موضوع موجب بروز مشکلاتی می‌شود. نگران فاطمی امین این بود که گره زدن تولید به اسقاط باعث خواهد شد تا در زمان نبود خودروی فرسوده تولید متوقف می‌شود.

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

همین دغدغه سبب شد تا سیاست گذار خودرویی به سرعت دست به کار شود و تا لایحه ای را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کند.

دولت در این لایحه پیشنهاد داده بود که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوق حفاظت از محیط زیست واریز کنند تا منابع به دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود.

البته برخی از کارشناسان با دیده تردید به این مساله نگاه می کنند و معتقدند مسیر ایجاد شده توسط سیاست گذار خودرویی کمکی به اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد کرد و بنابراین بیش از پیش شاهد آلودگی هوا بخصوص در کلان شهرها خواهیم بود.منبع

اظهارات وزیر صنعت درباره خودروهای فرسوده

لایحه دولت بعد از اینکه توانست تصویب قید دو فوریت را در صحن علنی مجلس به دست بیاورد به کمیسیون صنایع رفت. نمایندگان عضو کمیسیون صنایع بعد از بحث و تبادل نظر در نهایت 0.5 درصد به پیشنهاد دولت اضافه کردند تا شرکت های خودروساز چنانچه خودرویی برای اسقاط پیدا نکردند مجبور شوند تا 1.5 درصد از قیمت محصول تولیدی خود را به حساب سازمان حفاظت از محیط زیست واریز کنند تا امکان شماره گذاری برای خودروهای تولیدی مهیا شود.