اطلاعیه شرایط عرضه خودروهای وارداتی منتشر شد+ روند ثبت نام

مشتریان خودروهای وارداتی 500 میلیون تومان در حساب بلوکه کنند/ آغاز ثبت نام از 6 اسفند پیش شرط ثبت نام در سامانه مذکور، موجودی حساب بانکی متقاضی است که به طور علی الحساب، 500 میلیون تومان تعیین شده است.

بر این اساس، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی باید قبل از ثبت نام در سامانه، با مراجعه به شعب بانک های منتخب (تجارت، ملت، صادرات، ملی و قرض الحسمنبع

نکته مهم آن است که ثبت نامِ زودتر به معنای در اولویت قرار گرفتن در تخصیص خودرو نیست.

ir از روز شنبه 6 اسفند 1401 متقاضیان تا روز پنج شنبه 11 اسفند فرصت ثبت نام در این سامانه را خواهند داشت.

بنابراین متقاضیان خرید خودروهای خارجی تا پایان هفته برای ثبت نام فرصت دارند و لازم نیست در همان ساعات اولیه آغاز به کار سامانه، به آن مراجعه کنند.

وزارت صمت، با انتشار اطلاعیه عرضه خودروهای وارداتی، نحوه ثبت نام متقاضیان برای خرید خودروهای خارجی را مشخص کرد.

– ، براساس این اطلاعیه، فرآیند فروش خودروهای وارداتی، در 3 مرحله انجام خواهد شد:1- ثبت نام متقاضیان و انجام فرآیند نوبت دهی2- انتشار آگهی عرضه خودروهای وارداتی و اقدام به خرید توسط متقاضیان حائز شرایط طبق نوبت3- تحویل خودروهای وارداتی به خریداران شرایط ثبت نام متقاضیان و انجام فرآیند نوبت دهی با آغاز به کار سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی saleauto.