اضافه شدن 160 خودرو به ناوگان اورژانس اجتماعی تا آخر سال |


به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا حیدر هایی افزود: 160 خودروی مناسب سازی شده با حمایت دولت و سیاست های بهزیستی به بدنه اورژانس اجتماعی افزوده می شود و علاوه برآن برای افزایش نیروی انسانی نیز برنامه هایی در دست اقدام است.

– سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد اضافه شدن 160 خودرو به ناوگان اورژانس اجتماعی تا آخر سال ” محمدرضا حیدر هایی از اضافه شدن 160 دستگاه خودروی مناسب سازی شده به ناوگان اورژانس اجتماعی تا پایان امسال خبر داد و گفت: اکنون 300 خودروی مناسب سازی در ناوگان اورژانس اجتماعی فعالیت دارند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا حیدر هایی افزود: 160 خودروی مناسب سازی شده با حمایت دولت و سیاست های بهزیستی به بدنه اورژانس اجتماعی افزوده می شود و علاوه برآن برای افزایش نیروی انسانی نیز برنامه هایی در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: هفته آینده سنجش علمی برای نیرو های اورژانس اجتماعی برگزار می شود و 400 نفر نیروی آموزش دیده جدید به بدنه اورژانس اجتماعی اضافه می شود.

جذب نیروی انسانی برای اورژانس اجتماعی از طریق خرید خدمت انجام شده بنابراین پذیرش علمی توسط مراکز غیردولتی انجام می شود، اما بهزیستی بر انجام مصاحبه ها و آزمون، نظارت دارد.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده که شهر های بالای 50 هزار نفر باید اورژانس اجتماعی داشته باشند، اما در برنامه هفتم توسعه تمام شهر های بالای 20 هزار نفر جمعیت باید اورژانس اجتماعی داشته باشند.

حیدر هایی ادامه داد: با توجه به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای اورژانس اجتماعی، تعداد ماشین بیشتری می خواهیم و اکنون حدود 200 میلیارد تومان برای تامین 160 دستگاه خودرو تامین اعتبار شده است.

وی گفت: منظور از خودرو های مناسب سازی شده برای ناوگان اورژانس اجتماعی، خودرو های ونی است که به صورت مبله و جهت پذیرایی طراحی شده است.

گزارش مددکاری داخل ون برای فرد نوشته می شود و اگر نیاز به ارجاع باشد، فرد ارجاع می شود و اگر صرفا خدمات روانشناسی بخواهد همانجا به او ارائه خواهد شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، اورژانس اجتماعی با شماره تماس 123 آماده خدمات رسانی به موارد همسرآزاری، کودک آزاری، سالمندآزاری، معلول آزاری و خودکشی است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازسازمان بهزیستی، در هر جامعه ای برای پاسخگویی به نیاز های مردم و حل یا کاهش مشکلات آن ها تمهیداتی اتخاذ و برنامه هایی تدوین و اجرا می شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

گرچه این برنامه ها می تواند حسب شرایط مختلف موجود در کشور ها متفاوت باشد، اما آنچه که مهم می باشد این است که بتوان مسایل و راهکار های مناسب، شناخته و اجرا شوند.

یکی از این برنامه ها در جمهوری اسلامی ایران “برنامه اورژانس اجتماعی” می باشد، که حاصل فعالیت چند ساله سازمان بهزیستی کشور است.

این برنامه، تلفیقی از مداخله در بحران، فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، تیم سیار اورژانس اجتماعی (خدمات اجتماعی سیار) و پایگاه اورژانس اجتماعی (پایگاه خدمات اجتماعی) است که در مرحله اول با هدف توانمندسازی اجتماع محور در سکونت گاه های غیر رسمی تدوین شده بود، که هر کدام دستورالعمل مستقل دارند.

در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی یعنی “تخصصی بودن”، “به موقع بودن” و “در دسترس بودن” مدنظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور “محدود به زمان و مکان” نشود و “رویکرد فعال” جایگزین رویکرد غیر فعال شود و “اجتماع (جامعه) محوری” در برنامه ها عملیاتی شود.

این برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی (نیروی انسانی)، کاهش دیوان سالاری اداری، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحد ها، جامعیت و فراگیری را در پی دارد.

این برنامه قصد دارد تا “مداخلات روانی – اجتماعی” را قبل “از مداخلات قضایی و انتظامی” و حتی در کنار این نوع مداخلات جایگزین کند که این مسئله در “پیشگیری از وقوع جرم” و” قضازدایی” نیز نقش مهمی ایفا می کند.

شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع” به صورت کشوری و منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه صورت خواهد پذیرفت.

در واقع این نوع مداخلات تاثیر گذاری “تئوری بر چسب” را به حداقل خواهد رساند تا زمینه ای برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و بازگشت آن ها به زندگی سالم باشد.

برنامه اورژانس اجتماعی شامل فعالیت های مرکز مداخله در بحران های فردی، خانو ادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، خدمات سیار اورژانس اجتماعی، اصول اورژانس اجتماعی، معرفی برنامه اورژانس اجتماعی به فرد، خانواده و جامعه توجه می شود.

برنامه اورژانس اجتماعی ویژگی هایی دارد از آن جمله که برنامه و مداخله باید با رویکرد علمی باشد.

مسئله یابی بموقع، فعال بودن و پاسخگو بودن در این برنامه مهم است.

به توانمند سازی اجتماع محور با رویکرد منطقه ای و محلی توجه می شود.

فراگیر بوده و جامعیت دارد.

زمینه مشارکت سازمان های مردم نهاد (نهاد های مدنی) فراهم می شود.

هدف کلی برنامه اورژانس اجتماعی کنترل و کاهش بحران های فردی- خانوادگی و اجتماعی و اهداف اختصاصی آن در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه، ارتقای توانمندی های افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع، ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی، ارتقای آگاهی و شناخت خانواده و اجتماعی نسبت به نیاز های مراجعان به منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحرانی، شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا و اقدامات تخصصی در بحران زدایی، شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و بازپدید و مداخله موثر به منظور کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی است.

افراد مشمول دریافت خدمات اورژانس اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، کودکان خیابانی و کار، همسران آزار دیده، کودکان آزار دیده، مبتلایان به اختلال هویت جنسی، دختران و پسران فراری از منزل و سایر افراددر کلیه سنین که در شرایط بحرانی ویژه قرار دارند، هستند.

اقدامات اجرایی برنامه اورژانس اجتماعی شامل پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص است.

پذیرش از طریق خود معرف یا به صورت ارجاعی توسط خط اورژانس اجتماعی 123، خدمات سیار اورژانس اجتماعی، سایر مراکز بهزیستی، مراجع قضایی، نیروی انتظامی یا سایر نهاد ها (دولتی و غیر دولتی) انجام می شود.

خدمات تخصصی برنامه اورژانس اجتماعی شامل خدمات مددکاری، روان شناسی، تربیتی، حقوقی و فرهنگی آموزشی بوده و ارائه خدمات به دو صورت سرپایی و یا نگهداری ارائه می شود.

باتوجه به شرایط مراجعین و خدمات ارائه شده ترخیص مناسب صورت می گیرد و بازگشت به خانواده به عنوان مهمترین هدف این مراکز است.

ارجاع به مراکز زیر مجموعه امور آسیب دیدگان اجتماعی با توجه و شرایط مراجع از جمله مراکز خانه سلامت، بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی انجام شده و پس از ترخیص پیگیری های لازم انجام می شود.

کلید واژه ها: اورژانس اجتماعی – اجتماعی – اورژانس – مناسب سازی – خودرو – ناوگان – نیروی انسانی – محمدرضا – بهزیستی – مناسب – هایی – دفتر امور آسیب دیدگان – حمایت دولت – سازی – خبرگزاری – سازمان بهزیستی – برنامه – افزایش – گزارش – اقدام – نیروی – حمایت – سیاست – گروه – دولت – دستگاه – سرپرست – فعالیت – سازمان – پایانمنبع