ادامه روند افزایشی تولید سال 1401 نسبت به سال 1400/ افزایش تولید 5 هزار و 609 دستگاهی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال گذشته/ ثبت رکورد عبور از کل تولید سال 1400 سایت بن رو/ ثبت رکورد تولید هزار و 924 دستگاه در اول آبان

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع