اختلال در سامانه یکپارچه تخصیص خودرودر این رابطه سخنگوی وزارت صمت، ضمن اشاره به افزایش بار ترافیکی سامانه مربوطه، از افراد خواست تا ساعت غیرپیک را برای ثبت درخواست خود انتخاب کنند تا مدیریت سامانه بهتر شود – باتوجه به آغاز مرحله دوم از ثبت نام طرح یکپارچه عرضه خوردوهای داخلی که برای تعیین نوع خودرو از …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع