اختلال در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع