اختلاف قیمت یک میلیاردی خودروهای مونتاژی چیست؟

حسینی کیا با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا قیمت خودروهای مونتاژی را مشخص می‌کند و بر همین اساس گاهی شاهد اختلاف قیمت یک میلیاردی بین خودروهای مونتاژی هستیم، گفت: کارخانه بر همین اساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند؛ اگر واردات آزاد شود و رقیب خودروسازان، خصوصی شود، مشتری خودروهای مونتاژی کاهش می‌یابد بر همین اساس قیمت آن‌ها نیز کاهش خواهد یافت.منبع

به گزارش بازار، سید جواد حسینی کیا، با بیان اینکه خودروهای خودروسازان خصوصی شامل قیمت گذاری شورای رقابت نیستند، گفت: خودروسازان مونتاژی قیمت خودروهای خود را بر اساس برندی که تولید می‌کنند، مشخص می‌کنند؛ خودروسازان خصوصی بر اساس امتیازات و رتبه‌ای که دارند قیمت گذاری می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه دولت نقشی در قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ندارد، گفت: بخشی از سهام خودروسازان، دولتی است به همین دلیل در گذشته شورای رقابت قیمت گذاری آن‌ها را انجام می‌داد.