آینده مبهم این روش از فروش خودرو

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع